Стокольма

Стокольма - Шведмасторонь пряошец.

Stockholmsområdet vid 3 000 f.kr.
Illustration av olika historiska vattenstånd i Stockholmstrakten med hjälp av Västerbron